Budservice och transport för alla

Om oss

Bussgods Västerbotten är en del av ett rikstäckande transportsystem. Vi servar både företag och privatpersoner med busstrafik, transport och budservice. Idag har Bussgods Västerbotten 15 bussgodsterminaler i hela länet.

Vårt mål

Vårt mål är att alltid finns nära och att det ska vara enkelt och lätt för dig som kund att använda våra tjänster. Vi har ett samarbete med Finska Bussgods, vilket gör att bud och gods kan skickas mellan Sverige och Finland.

Bussgods Östersund

Miljö

För Bussgods är miljö en mycket viktigt del då vi arbetar med transport och budservice. Genom att köra passagerare och paket på samma gång är vi ett av de miljövänligaste alternativen när det gäller budservice.

Bussgods Östersund

Garanti

Bussgods GARANTI - när det är extra viktigt. Här får sändningen en exakt ankomsttid. Håller vi inte vårt löfte, dubbla frakten tillbaka. Det ska vara tryggt och säkert för dig som kund.

Bussgods Östersund

Utkörning/Inhämtning

Vi kan erbjuda leverans och hämtning av gods - dörr till dörr.

Bussgods Östersund

Reklamationer

Om en transportskada inträffar skall detta anmälas till närmaste bussgodsterminal. Synliga skador anmäls direkt vid mottagandet, dold skada inom 7 dagar. För att gods ska transporteras på säkrast sätt har vi vissa krav. Läs mer här.